Vi som driver lantbruksföretaget är Lolo Sörelius och Jan Thieme. Vi började som arrendatorer på Västerby 2004 och sedan 2007 arrenderar vi även gården Kuseboholm där vi bor. Marken och djuren drivs ekologiskt och vi är KRAV-certifierade och djuren har F- och M3-status. Vi har ca 320 tackor och ett tiotal baggar och tre ovärderliga border collies.

Vi kontaktas lättast på kuseboholm@live.se

 

 

Med vänlig hälsning

Lolo Sörelius och Jan Thieme