Året 2018 då torkan satte in

Året har rullat på, i slutet av mars föddes våra seminlamm, fem av sju tackor blev dräktiga så det får man vara nöjd med. Sedan rullade lamningen på i april med sammanlagt ca 300 lamm. Betesutsläppet gick bra, sol och varmt så tackor och lamm trivdes och lammen slog rekord i tillväxt under maj och juni.

Sedan kom torkan, och torkan och torkan och allt slutade växa och allt levande kroknade i värmen. Janne stängslade allt och lite därtill och 100 tackor fick flytta sju mil söderut.

Lamningen i juli gav 100 nya lamm och ett och annat lamm  fick känna på rävbett innan räven gav upp att försöka skaffa sig föda i fårhuset.

Och så fortsatte värmen och torkan, till slutet av augusti. Både vi och fåren tappade vikt, inget negativt för de tvåbenta , men för de fyrbenta vårlammen var det tråkigt.

Så kom äntligen regnet och våra 100 tackor fick äntligen komma hem. Nu är alla får på "banan" igen, viktkurvorna pekar regält uppåt, över 300g/dag är bra och av vårlammen som ska slaktas finns inte så många kvar! 

Nu har tackor och dorperlamm blivit klippta och försäljningen av avelsdjur kommit igång