Vi arrenderar två gårdar, Kuseboholm och Västerby. Gårdarna ligger ett par mil söder om Linköping, mitt i ekarnas rike. Kuseboholm består av ca 50 ha öppen mark och ca 100 ha naturbeten. På den öppna marken odlar vi vall som sedan tas om hand i form av ensilage. På Kuseboholm har vi stora ljusa ligghallar på ca 1000 m2. Här bor vi och här har vi huvuddelen av våra djur.  

Djurstallarna på Kuseboholm byggdes om 2006-2007 för att passa till får. Tidigare arrendator hade dikor och tjurar, så det blev en del förändringar. De öppna ligghallarna byggdes in med en fjärde vägg, plåtfasaden byttes ut mot träpanel, foderkrubbor lades ut på ytterväggarna för utfodring med mixervagn och ett uppvärmningsbart rum iordningställdes för t ex sjuka djur. 

Västerby

Den andra gården heter Västerby. Den ligger ett par kilometer söderut och består av 20 ha naturbete och 2 ha vall. Betesmarken ligger mitt i Västerby Golfbana så här plockas det en del golfbollar till vänner och bekanta under betessäsong! På Västerby har vi tre öppna ligghallar på tillsammans ca 300 m2 och ett uppvärmningsbart rum.