Hemslöjdens sommarutställning

Tänk att dorperXskinn fått in en fot på Hemslöjdens sommarutställning!