Vaggor för embryoinläggningen

Vaggor för lamm vid kastrering/kupering

Hanteringshus

Wicus hjälpte till att förse oss med djur

Transport á la Australien

Huset i Narrogin

Allstock -Adrians seminstation där flera baggar av olika raser stod uppstallade för tappning

Koll av sperma

En flott merinobagge som stod på stationen